Projekt

Fem interna system

Codeaction har fått förtroendet att digitalisera ett kommunalt bolags alla befintliga processer för ärendehantering. Vi hjälper företaget att analyser... mer

2024-01-02 09:00
Projekt

Intranät åt kommunalt bolag

Codeaction har fått förtroendet att bygga ett nytt intranät åt ett kommunalt bolag i Malmö. Intranätet kommer binda samman organisationens information... mer

2023-10-09 09:00
Projekt

Utsatta områden

Codeaction har fått i uppdrag att visa Polisens utsatta områden i kartformat åt en kund som behöver ta ställning till dessa områden i sitt planeringsa... mer

2023-04-17 09:00
Projekt

Codeaction levererar postnummer

Codeaction har tecknat avtal om leverans av postnummer till ett stort svenskt företag. De svenska postnumren ändras ständigt med flera uppdateringar p... mer

2022-01-25 09:00
Projekt

Codeaction utvecklar system för banker

Codeaction har tecknat ett avtal som innebär utveckling av ett system för jurister för ett tiotal banker runt om i Sverige. Systemet handhar ärenden, ... mer

2021-12-10 09:00
Projekt

Codeaction tecknar avtal

Codeaction tecknar avtal med ett Kristianstad-baserat IT-företag. Vi kommer ansvara för utveckling i ett större samhällsviktigt projekt. Vi ser fram e... mer

2021-11-03 09:00
Projekt

Codeaction utvecklar karttjänster

Codeaction tecknar avtal med ett av Sveriges största företag inom hästsport. Målet är support, drift och utvecklingen av karttjänster. Både externa oc... mer

2021-10-21 09:00
Projekt

Codeaction utvecklar mobilspel

Codeaction har fått förtroendet att vidareutveckla ett mobilspel åt ett Blekinge-baserat spelföretag. Spelet byggs i Unity och är anpassat för bland a... mer

2021-07-05 09:00
Projekt

Nytt kontrakt för Codeaction

Codeaction har skrivit på ett kontrakt gällande IT-leveranser till ett Malmö-baserat företag. Vi ser fram emot ett gynnsamt samarbete och hoppas på må... mer

2021-06-02 09:00
Projekt

Codeaction anlitas av lokalt företag

Codeaction har fått förtroendet att hjälpa till med IT-leveranser för ett lokalt företag. Inom kort påbörjar vi samarbetet och vi ser fram emot att ly... mer

2019-11-06 09:00