Codeaction har fått i uppdrag att visa Polisens utsatta områden i kartformat åt en kund som behöver ta ställning till dessa områden i sitt planeringsarbete. Vårt jobb är att konvertera och stilsätta denna data för att snyggt kunna presentera det på en karta.

Codeaction har fått i uppdrag att visa Polisens utsatta områden i kartformat åt en kund som behöver ta ställning till dessa områden i sitt planeringsarbete.

Codeaction har fått i uppdrag att visa Polisens utsatta områden i kartformat åt en kund som behöver ta ställning till dessa områden i sitt planeringsarbete. Vårt jobb är att konvertera och stilsätta denna data för att snyggt kunna presentera detta på en karta.
Codeaction har fått i uppdrag att visa Polisens utsatta områden i kartformat åt en kund som behöver ta ställning till dessa områden i sitt planeringsarbete. Vårt jobb är att konvertera och stilsätta denna data för att snyggt kunna presentera det på en karta.