Molntjänster

Med lång erfarenhet inom molntjänster erbjuder vi expertis och hjälp att sätta upp, flytta och optimera era tjänster i molnet. Oavsett om det är i Azure, AWS eller GCP så har vi resurserna som behövs för en lyckad migration.

Med era system i molnet slipper ni mycket administrativt arbete och underhåll av kostsam hårdvara. Systemen blir dessutom skalbara och kan anpassas efter mängden trafik. Att snabbt kunna byta vilken hårdvara systemen körs på är en fördel bara molnet kan erbjuda.

Vi underhåller idag flera stora företags molnuppsättningar och tar hand om all hosting, drift och utveckling. Vi har kunder inom alla branscher, privata, statliga och kommunala.


Kontakta oss för att få veta vad en flytt till molnet skulle kunna innebära för er.