Kravhantering

Bra kravhantering är kanske en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med ett projekt. Det handlar om att omvandla visionen och målen till tydliga kav som är begripliga för alla intressenter, dvs produkt- och affärsansvariga, arkitekter och utvecklare samt testare och underhållstekniker.

Codeaction har kompetens och erfarenhet hela vägen från övergripande kravhantering till systemkrav som går att testa.

Vi kan även ta in personer som utformar användbarheten. Det är ofta ett riktigt starkt verktyg för att snabbt skaffa sig en förståelse för kraven. De flesta gillar visuella presentationer och det gamla talesättet "en bild säger mer än tusen ord" är i många fall sann även vid programvaruutveckling.